ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 Πατήστε εδώ για να κατεβάστε το αρχείο

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Πατήστε εδώ για να κατεβάστε το αρχείο