ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

O ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝO ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτου από το  την στέγαση ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ δομών και καλεί τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.


Το ακίνητο πρέπει: να ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βριλησσίων, να ευρίσκεται σε περιοχή Γενικής Κατοικίας ή Αμιγούς Κατοικίας.να είναι εύκολα προσπελάσιμο, να είναι κατά προτίμηση στο ισόγειο, αυτοτελές, ενιαίος χώρος ή δύο χώροι ή όμορες ιδιοκτησίες. Διαφορετικά το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, που να επιτρέπει την απρόσκοπτη και άνετη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα.Να διαθέτει είσοδο ισόπεδη με την στάθμη του πεζοδρομίου ή να επικοινωνεί μέσω κεκλιμένου δαπέδου (κλίσης έως 5%), ούτως ώστε να εξυπηρετούνται άτομα με κινητικά προβλήματα.Να διαθέτει χώρους ικανής επιφάνειας, φωτισμού και αερισμού, ως ακολούθως: Ενιαία αίθουσα, με ωφέλιμη επιφάνεια από 170,00 μ2 έως 200,00 μ2 ή σε δύο αίθουσες συνολικά από 170,00 μ2 έως 200,00 μ2 και βοητικούς χώρους από 80,00μ2. έως 100,00 μ2 ήτοι συνολικά από 250μ2 (170Μ2+80μ2) έως 300 μ2 (200μ2+100μ2). Χώρο υγιεινής,  με ωφέλιμη επιφάνεια 1,50 μ2 και προθάλαμο 1,80 μ2. Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς και ακίνητα δύο ή και περισσοτέρων ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραµµα (ή ενιαίο απόσπασµα κτηµατολογίου) και από κοινή αίτηση-δήλωση προσφοράς ή τα επιµέρους τοπογραφικά των ακινήτων να αποτυπώνουν µε σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των οµόρων ακινήτων.

Υποβολή αιτήσεων :Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές ενδιαφέροντος (μαζί με δικαιολογητικά) στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», δ/νση  Ολυμπιονικών & Σπ.Λούη, Βριλήσσια καθημερινά 09:00-13:00 από 24/06/2017 έως 05/07/2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 8101510, κ Γεωργιάδης Νικόλαος.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ