28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

 

Ο Ελληνικός λαός με υψηλό πατριωτικό φρόνημα, αγωνιστικότητα, ενθουσιασμό,

αλλά πάνω από όλα με ψυχή, ανταποκρίθηκε στο χρέος του για την προάσπιση της πατρίδας και της ελευθερίας.

Χρόνια πολλά Ελλάδα μας!